Wetenschap en techniek (naschools programma)

“Wetenschap en Techniek” gaat over begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en er verantwoord mee omgaan.

Via diverse thema’s worden het huis, de aarde, de chemie en de natuurkunde belicht.
Waar en hoe leven we en hoe kunnen we verantwoord en zorgzaam met de aarde omgaan.

De aanpak is gericht op het vergaren van informatie en onderzoek, “leren door ontdekken” is het credo.

Neemt u contact op als u interesse heeft. info@hansterdam.nl